Nyheter Header Passord

Årets mest brukte passord

Nordpass har kommet frem til de topp 200 vanligste passordene brukt i verden. Det skal ta under 1 sekund å knekke alle på topp 10.

I fem år har Nordpass kartlagt verdens passordvaner. Denne listen over passord ble satt sammen i samarbeid med uavhengige forskere. Det ble evaluert en database på 4,3 terabyte hentet fra forskjellige kilder.

Kilde: Nordpass
Kilde: Nordpass

Analysen er foretatt fra opp til 35 land og er kategorisert etter type plattformer. Kategoriene er: E-handel, sosiale media, finans, mail, gaming, mobil, streaming og produktivitetsverktøy. Innenfor disse kategoriene har Nordpass funnet at det er visse forskjeller. For eksempel er streaming brukere dårlige på å lage gode passord.

Også i år er «123456» det mest populære passordet. Tidligere var det «Password».

Nordpass advarer

Nordpass kommer med denne advarselen til passordbrukere. Selv om passord er blitt hardere å knekke gjennom årene da det er kommet sikrere teknologi, er det passordstjeling en like stor sikkerhetstrussel som før. Dette er fordi det i kappløp med sikkerhetsteknologi blir utviklet stadig mer avansert malware. Det blir anbefalt å bruke sterke genererte passord som blir endret med jevne mellomrom for å holde dine sensitive data trygge. samtidig bringer Nordpass opp at kanskje tiden for passord er over og at det kan være på tide å se på nye alternativer i fremtiden.