Møterom til ditt behov

Arbeidsmarkedet er stadig i forandring. Etter to lange år med hjemmekontor, er mange blitt vant med å komme i flytsonen hjemme. Flere og flere bedrifter legger derfor opp til en mer fleksibel arbeidsdag for de ansatte. Noen har større behov for å jobbe oftere hjemme enn andre, og selv det er stor fordel å møte kollegaer fysisk, vil det være ønskelig å kunne tilby alternative løsninger. Dette vil derfor stille nye krav til hvordan møter vil bli holdt fremover.

Våre møterom er fullt utstyrt med alt det du trenger for å enkelt kunne holde effektive og produktive møter, uavhengig av fysisk eller digitalt oppmøte.

Fleksibel arbeidsplass – effektiv arbeidsflyt

Fleksibel arbeidsplass er en fordel for din bedrift!

  • Ansatte blir mer produktive og effektive
  • Høyere trivsel blant innad bedriften
  • Raskere beslutninger
  • Lavere driftskostnader
IDOARRT Et planleggingsverktøy

Intensjon – Hva er hensikten til møtet?

Ønsket utfall (Desired Outcome) – Hva skal vi oppnå?

Agenda – Hvilke aktiviteter, og når, skal gjennomføres for å oppnå våre mål?

Roller – Hvem gjør hva, og når?

Regler – Hvilke retningslinjer skal gjelde for møtet?

Tid – Hvor mye tid har vi til rådighet?

Tips til ditt første møte

  • God forberedelse: Gi deltakere tilgang til link og be dem gjøre seg kjent med plattformen senest dagen før møtet skal holde sted.
  • Vær punktlig: Møtet skal begynne og holde seg til tema, selv om deltagere jobber hjemmefra.
  • Klare forventninger: Kommuniser hva slags oppførsel som er forventet gjennom møtet.
  • Riktig verktøy: Oppmuntre deltagelse ved å bruke verktøy som gjør det mulig for deltagere å bli uthevet når de har ordet.
  • Vær oppmerksom: Sørg for at alle følger med på hva som foregår.
  • Tydelig konklusjon: Gjennomgå og følg opp hva som ble diskutert på møtet for å sikre at alle er på samme side.

Digitale møterom – mange fordeler

Digitale møterom gir økt produktivitet. Det muliggjør en mer koordinert arbeidsflyt og bidrar til å øke arbeidsflyten. Løsninger som skjermdeling og opptak av møter gjør det mulig for de som ikke kan delta, å få med seg innholdet av møtet. I tillegg gir digitale møter deltagere mulighet til å bli med hvor som helst.

Løsninger for videokonferanser sparer tid. Det er den mest effektive og raskeste måten å bringe alle deltagere med på regelmessige møter, eller når raske pressende beslutninger må tas, uten å måtte vente til hver deltager kommer seg til et fysisk møterom.

MØTEROM vi tilbyr