TALE I TEAMS

Samhandling gjort enkelt

Bruk Microsoft Teams sømløst i kombinasjon med Unifon
Bedriftsnett. Unifon er ledende på samspillet med Teams, mobil og
Bedriftsnett.

Med Tale i Teams fra Unifon, kan de ansatte få anrop til sitt
telefonnummer levert rett inn i – og ringe ut fra – Microsoft Teams.

I tillegg tilbyr vi tjenesten Tale i Teams Utland som gir brukeren
sterk lokal tilstedeværelse i det landet man jobber i, når bedriften
nå kan kombinere Tale i Teams med lokale nummer i 30 land.

 • Komplett telefonitjeneste
 • Ring og motta samtaler i Teams
 • Teams-status i mobilapp og sentralbord
 • Sett direkte over til Teamsbruker

Forenkler samhandling

Teams er en skybasert samarbeidsløsning fra Microsoft, som gjør samarbeid mellom kollegaer enklere, gjennom konferanser, chat og samtaler.

Med Unifons tjenester og integrasjoner med Microsoft Teams forbedrer du tilgjengeligheten til ansatte, reduserer tiden kollegaer bruker på å komme i kontakt, og visker ut skillet mellom PC og mobil, ved at man kan bruke PC-en til å ringe med.

 • Effektiviser arbeidshverdagen
 • Kan bestilles med eller uten mobilabonnement

Integrert med Unifon Bedriftsnett

Bruk Microsoft Teams sømløst i kombinasjon med Unifon Bedriftsnett. Støtter Teams som svarsted i kø, og med statusintegrasjon mot Teams vises status fra Teams direkte i sentralbordet.

 • Unngå å sett over samtaler til kolleger som er utilgjengelig
 • Brukerens Teams-status hentes ut og presenteres på brukerkortet i sentralbordet og i Mobil App
 • Mulighet til å endre visningsnummer
 • Støtter One Number
Tale i Teams
Tale i Teams

Integrert med Unifon Bedriftsnett

Bruk Microsoft Teams sømløst i kombinasjon med Unifon Bedriftsnett. Støtter Teams som svarsted i kø, og med statusintegrasjon mot Teams vises status fra Teams direkte i sentralbordet.

 • Unngå å sett over samtaler til kolleger som er utilgjengelig
 • Brukerens Teams-status hentes ut og presenteres på brukerkortet i sentralbordet og i Mobil App
 • Mulighet til å endre visningsnummer
 • Støtter One Number

Teams med internasjonalt nummer

Tale i Teams Utland gir brukeren en sterk lokal tilstedeværelse i det landet man jobber i, når bedriften nå kan kombinere Tale i Teams med lokale nummer i 30 land. Nummeret blir en del av den helhetlige løsningen i Unifon Bedriftsnett, og med svært lave ringepriser til hele verden.

 • For Teams-brukere stasjoner i utlandet
 • Lokale geografiske nummer tilbys i 30 land
 • Gir lokalt visningsnummer på utgående samtaler
 • Oppkall i Teams via lokalt nummer
 • Ruting av lokalsamtaler og nødanrop