Telefoni

FASTTELEFON OVER INTERNETT

Fasttelefoni over internett i kombinasjon med bordtelefoner,
konferansetelefoner og PC-basert softphone, med mulighet
for integrasjon mot Microsoft Teams. Dagens
fasttelefoniløsning kan videreføres inkludert nummerserier i en
moderne telefoniløsning.

 • Viderefør fasttelefoniløsningen
 • Høy lydkvalitet og oppetid
 • Kan integreres mot Microsoft Teams

Nettsentrisk IP-Telefoni

For ansatte som arbeider fra fast arbeidsplass eller som ringer mye, er Unifon IP-telefoni en løsning som gir fasttelefoni over internett med høy lydkvalitet og faste lave priser.

IP-telefoni er skybaser og krever kun tilgang til internett. Bedriften kan benytte bordapparater levert av Unifon, eller softphone-baserte løsning for PC/Mac.

Unifon IP-telefoni er ferdig integrert med Unifon Bedriftsnett, slik at brukere kan være del av køgrupper, motta køanrop m.m.

 • Nettsentrisk løsning uten krav til egen hussentral
 • Fleksibelt og skalerbart
 • Leveres ferdig integrert med Unifon Bedriftsnett

Integrert med Unifon Bedriftsnett

Bruk Microsoft Teams sømløst i kombinasjon med Unifon Bedriftsnett. Støtter Teams som svarsted i kø, og med statusintegrasjon mot Teams vises status fra Teams direkte i sentralbordet.

 • Unngå å sett over samtaler til kolleger som er utilgjengelig
 • Brukerens Teams-status hentes ut og presenteres på brukerkortet i sentralbordet og i Mobil App
 • Mulighet til å endre visningsnummer
 • Støtter One Number

Teams med internasjonalt nummer

Tale i Teams Utland gir brukeren en sterk lokal tilstedeværelse i det landet man jobber i, når bedriften nå kan kombinere Tale i Teams med lokale nummer i 30 land. Nummeret blir en del av den helhetlige løsningen i Unifon Bedriftsnett, og med svært lave ringepriser til hele verden.

 • For Teams-brukere stasjoner i utlandet
 • Lokale geografiske nummer tilbys i 30 land
 • Gir lokalt visningsnummer på utgående samtaler
 • Oppkall i Teams via lokalt nummer
 • Ruting av lokalsamtaler og nødanrop