Telia2g

Telia stenger 2G-nettet i 2025

Telia Norge har kunngjort nedleggelsen av 2G-nettet innen 2025 som en del av en bred mobilnettmodernisering. etter over 30 år markerer dette slutten av 2G æraen.

Det stilles stadig høyere krav til et sterkt, pålitelig og raskt nettverk. For å kunne dekke det kommende behovet slukker Telia 2G-nettet i 2025. Ifølge Telia Norge har etterspørselen etter 2G-teknologi avtatt, spesielt med den økende bruken av 4G og 5G, samt den voksende tilkoblingen av enheter. Nedleggelsen av 2G-nettet vil frigjøre frekvensplass for å kunne tilby nye tjenester over 5G og det oppgraderte 4G-nettet.

Den moderniserte teknologien gir ikke bare bedre dekning og kapasitet, men er også mer energieffektiv, sikrere og bærekraftig – opptil fem ganger mer enn 2G-nettet. Oppgraderingen representerer derfor et skritt mot grønnere og mer bærekraftig mobilnett, med betydelig bedre talekvalitet, datahastighet og sikkerhet.

Nedleggelsen kan påvirke enheter som bruker 2G-nettet i dag, så Telia oppfordrer derfor bedrifter og myndigheter til å sjekke utstyret for å sikre videre drift.

Telia stengte 3G-nettet allerede i november 2021 uten negativ påvirkning. Det samme forventes ved kommende nedstenging. Over 90 prosent av Norges befolkning har nå tilgang til 5G nett.

Les mer om dette i Telias pressemelding.