Nodvarsel Telefon 2000x1099

Nasjonal testing av nødvarsel på mobil

I midten av juni vil hele Norge gjennomgå en nasjonal varslingstest for nødvarselsystemet. Testen vil omfatte mobilvarsling og Sivilforsvarets varslingsanlegg og er et viktig skritt for å styrke beredskapen i landet.

På onsdag den 14. juni rundt klokken 12:00 vil en nasjonal varslingsprøve bli gjennomført. Politiet vil sende ut en nødvarsling på mobil. Testen vil nå ut til alle oppdaterte mobiltelefoner og enheter som er koblet på 4G/5G-nettverket. Det nye nødvarselsystemet på mobil vil gi rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise.

Om varslingen

Under varslingstesten vil mobiltelefoner over hele Norge vibrere og spille av en høy sirenelyd i omtrent 10 sekunder. Deretter vil det vil det komme opp en varslingsmelding opp på skjermen. Samtidig med mobilvarslingen vil Sivilforsvaret teste sine sireneanlegg, som er strategisk plassert rundt om i landet. Disse anleggene har til hensikt å varsle befolkningen ved akutt fare, enten det er i fredstid eller under krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer befolkningen til å informere sine nærmeste om testen, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en øvelse, da dette kan medføre meget høy og potensielt skremmende lyd. Varslingstestene gjennomføres to ganger i året, vanligvis den andre onsdagen i januar og juni.

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan «dras» vekk eller fjernes ved å trykke «ok» (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
nodvarsel.no

Det oppfordres til å oppdatere mobiltelefoner for å sikre mottak av testvarselet. Dersom man ønsker å unngå å motta testen, kan man sette telefonen i flymodus eller skru den av. Lydløs, lav lyd eller dempet varsling vil bli overstyrt under testen.

Hvorfor testes nødvarslingssystemet?

Formålet med disse omfattende varslingstestene er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å motta et nødvarsel og samtidig sikre at systemet fungerer som det skal. Det gir også en mulighet for å sjekke og reparere eventuelle tekniske feil.

Nødvarsel på mobil er et supplement til de etablerte varslingsrutinene til Sivilforsvaret og politiet. Hvis man befinner seg i et område med akutt fare eller en farlig situasjon, vil politiet kunne sende ut varsel om hva som skjer og hvilke tiltak man bør iverksette for å beskytte seg selv.

Sivilforsvaret oppfordrer innbyggere som opplever at sireneanleggene utløses uten grunn, om å melde fra til sivilforsvarsdistriktet i nærområdet. Feil kan forekomme, og det er viktig å sikre at varslingssystemet er pålitelig og fungerer optimalt.

Nærmere informasjon om varslingsanleggene og nødvarslingssystemet kan finnes på sivilforsvaret.no. Det oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom offisielle mediekanaler i tilfelle reelle nødssituasjoner.